photosphotosphotosphotosphotosphotosphotosphotosphotos

Centrum Zimbardo pełni obecnie także funkcję Inkubatora Animatorów Nikiszowca. Informacje nt. realizowanych działań znajdziecie na:  facebook.com/CentrumZimbardowNikiszowcu

Inkubator Animatorów Nikszowca to część działań realizowanych w ramach porjektu "Centrum Społecznoścowe - I etap". Projekt jest skierowany do społeczności lokalnej dzielnicy Janów-Nikiszowiec. Poprzez ten projekt chcemy dążyć do większej spójności dzielnicy i zmniejszenia dysproporcji pomiędzy poszczególnymi jej częściami. Równocześnie jednak uwzględniamy różnice między zasobami i potencjałami dzielnicy tj. osiedlem Nikiszowiec, Kol. Wysockiego („Koreą”) i Janowem. Projekt jest realizowany w okresie VIII 2017 - VII 2020, w partnerstwie z Miastem Katowice reprezentowanym przez MOPS Katowice, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

Znaczna część działań w tym projekcie jest realizowana w Inkubatorze Animatorów Nikiszowca - czyli Centrum Zimbardo. Informacje nt. realizowanych działań są prezentowane na bieżąco na profil FB Centrum Zimbardo w Nikiszowcu: www.facebook.com/CentrumZimbardowNikiszowcu/

Miesięczny harmonogram działań można znaleźć w zakładce kalendarz. Jest on także wywieszany w witrynie Centrum Zimbardo. 

 

 

 


WSPIERAJĄ NAS:

1.png13_michalscy.jpgLogoMOPSmae.jpgSWPSgeneralne_logotyp_bialy_may.jpglogo-ikea.jpglogo-katowice.jpglogo-lp.jpglogo-us.jpg