photosphotosphotosphotosphotosphotosphotosphotosphotos

Centrum Zimbardo w Nikiszowcu powołane zostało przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, która od kilku lat działa w Nikiszowcu. Poznawszy naszą działalność oraz specyfikę Nikiszowca, Profesor Philip Zimbardo zdecydował o udzielneiu nam finansowego wsparcia i powierzeniu nam swojego nazwiska do utworzenia Centrum. Oficjalne otwarcie Centrum miało miejsc 14 kwietnia 2014 roku.

Ideą Centrum jest stworzenie młodym ludziom przestrzeni - miejsca spotkań, dzięki czemu młodzi ludzie mogą tworzyć autentyczne relacje. Szczególny nacisk kładziemy na budowanie lokalnej świadomości i tożsamości oraz poczucie przynależności. Dlatego Centrum to miejsce, gdzie młodzież angażuje się w działania na rzecz Nikiszowca poprzez udział w lokalnych wydarzeniach, takich jak: Jarmark na Nikiszu, Odpust u Babci Anny. 

Centrum jest także miejscem służącym rozwojowi lokalnej społeczności oraz edukacji nt. rewitalizacji i zmiany w Nikiszowcu. Pełni także funkcje kulturotwórcze. Chociaż Centrum powstało przede wszystkim z myślą o młodych ludziach, to równocześnie jest to miejsce spotkań społeczności. Przyjść może tu każdy - bez względu na wiek, status społeczny, materialny, wyznanie i poglądy. Odbywają się tutaj także tematyczne spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności, konsultacje i dyskusje. Centrum cechuje otwartość i szacunek do różnorodności z równoczesnym przywiązaniem do lokalnej tradycji. Bardzo chętnie realizujemy ciekawe inicjatywy kulturalne i społeczne. W Centrum Zimbardo organizowane są m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, spektakle teatralne, projekcje filmów, festiwale i koncerty.


Idea Centrum Zimbardo to:
HEROIZM - jestem  w „porządku” wobec siebie i innych;
MOBILNOŚĆ - cenię  zmianę i poszukiwanie optymalnych rozwiązań;
LOKALNOŚĆ - bazuję  na najbliższych zasobach, tradycjach oraz realnych potrzebach społeczności lokalnej;
OTWARTOŚĆ - jestem otwarty na każdego, niezależnie od jego poglądów, sytuacji społecznej i materialnej, wyznania i narodowości;
PARTYCYPACJA - uczę się zaangażowania społecznego, współtworząc koncepcję Centrum;
PROJEKTOWANIE - stawiam sobie nowe cele, korzystne dla mnie i mojego otoczenia;

Centrum Zimbardo zostało ulokowane w samym sercu zabytkowego Nikiszowca - w rynku. Jest to osiedle o bardzo bogatej tradycji, które ze względu na swoje szczególne walory kulturowe i architektoniczne zostało uznane za Pomnik Historii. Dzięki swojej lokalizacji, a także oryginalnemu wnętrzu, Centrum stało się także nowym punktem na trasie turystów odwiedzających Nikiszowiec.

Zapraszamy serdecznie!

WSPIERAJĄ NAS:

1.png13_michalscy.jpgLogoMOPSmae.jpgSWPSgeneralne_logotyp_bialy_may.jpglogo-ikea.jpglogo-katowice.jpglogo-lp.jpglogo-us.jpg